Garantierklæring DURACLIP® Metalklemme (clip)

Generelt

Artiklerne i vores DURACLIP®-serie og den tilhørende metalklemme (clip) er fremstillet, testet og pakket med omhu. Skulle en artikel alligevel vise fejl, kan DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ("DURABLE") yder en særskilt garanti. Du har også ret til dine lovbestemte garantirettigheder uden begrænsning.


I.    Materielt anvendelsesområde

Denne garanti gælder udelukkende for funktionaliteten og klemkraften af metalklemmen (clipsen) på DURABLE-artikler i DURACLIP®-klemmefolderserien:


II.    Territorialt anvendelsesområde

Garantien gælder udelukkende i Den Europæiske Union og er derfor kun gyldig for DURACLIP® Klemmappe, der er købt i Den Europæiske Union.

II.    Genstand for garantien

 1. DURABLE yder sine kunder af DURACLIP® klemmapper en producentgaranti på ubegrænset funktionalitet og klemkraft af metalklemmen (clipsen) i disse artikler ud over det lovbestemte ansvar for mangler
 2. Denne producentgaranti er gyldig i 5 år fra købsdatoen (kvittering eller faktura)
 3. Inden for garantiperioden reparerer eller udskifter vi efter eget skøn de berørte artikler, hvis funktionalitet ikke længere er som angivet af DURABLE
 4. Udskiftede dele af DURACLIP® klemmappen eller dele heraf bliver DURABLE's ejendom
 5. Ydede garantiserviceydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garantiperiode som følge heraf
 6. Garantikrav skal fremsættes over for DURABLE straks efter, at man er blevet opmærksom på den begrænsede funktionalitet
 7. Denne garanti vil udelukkende blive håndteret af DURABLE. Tredjeparter er ikke bemyndiget til at afgive erklæringer på vegne af DURABLE inden for rammerne af denne garanti

IV.    Behandling af garantien

 1. Garantikrav skal gøres gældende over for DURABLE straks efter, at man har fået kendskab til den begrænsede funktionalitet
 2. Opbevar købsbeviset i hele garantiperioden
 3. Kontaktdaten im Garantiefall:

    Kontaktoplysninger i tilfælde af et garantikrav:

        DURABLE
        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
        Customer Service
        Westfalenstr. 77-79
        58636 Iserlohn
        Germany

        Mail:    service@durable.de

        Phone:    +49 (0)2371 / 662 - 383

  4.  Send den returnerede vare sammen med det originale købsbevis efter samråd med vores serviceafdeling tilbage til følgende adresse med angivelse af det returnummer, som du har modtaget:


     Returneringsadresse:

        DURABLE
        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
        Distribution Centre
        Grünlandweg 1-5
        58640 Iserlohn
        Germany


V.    Udelukkelse af garanti

Et garantikrav er udelukket i tilfælde af skader som følge af:

 • ukorrekt håndtering,,
 • naturlig slitage, overbelastning,
 • anvendelse af tilbehør/tilbehør/tillægsdele/tilbehør og plejemidler, der ikke er godkendt af producenten,
 • miljømæssige påvirkninger som f.eks. fugt, varme eller snavs,
 • brug af vold,
 • Uautoriserede reparationsforsøg,
 • returnering i emballage, der ikke er sikker til transport.VI.   Garantiens anvendelsesområde

 1. Denne garanti tjener som det eneste retskrav mod DURABLE i tilfælde af defekte artikler (bortset fra krav som følge af produktansvar). Andre garantier, som specialiserede handelspartnere eventuelt også ydermere yder til slutkunder, eller andre lovbestemte eller kontraktmæssige krav kan ikke gøres gældende over for DURABLE, medmindre DURABLE udtrykkeligt og skriftligt accepterer en sådan forpligtelse.
 2. DURABLE's garantiansvar er udelukkende begrænset til de ovenfor anførte forpligtelser. Yderligere krav, navnlig krav om følgeskader forårsaget af en defekt, indirekte skader og økonomiske tab, er udelukket i henhold til denne garanti, medmindre eventuelle krav er baseret på producentansvar i henhold til ufravigelig lovgivning.VII. Supplerende bestemmelser

 1. Ændringer i denne garantierklæring er kun mulige i skriftlig form.
 2. Denne garanti behandles udelukkende af DURABLE. Tredjepart er principielt ikke berettiget til at afgive erklæringer på vegne af DURABLE inden for rammerne af denne garanti.
 3. Opfyldelsessted og værneting for alle tvister i forbindelse med denne garantierklæring er Iserlohn.
 4. Tysk lov finder anvendelse.January 2020