SHERPA® / VARIO® Garanti

Garantierklæring SHERPA®- og VARIO®-Panelsystemer

Tak fordi du har købt et DURABLE display panelsystem. SHERPA®- og VARIO®-produkter er fremstillet i overensstemmelse med vores høje kvalitetsstandarder.
Hvis der skulle opstå en fejl ved det produkt, der er leveret til dig, kan vi hjælpe dig i henhold til vores garantibetingelser nedenfor.


Generelt

Produkterne i vores SHERPA®- og VARIO®- Panelsystemer er produceret, testet og pakket med omhu. Skulle en artikel alligevel vise fejl, kan DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ("DURABLE") yde en særskilt garanti. Du har også ret til dine lovbestemte garantirettigheder uden begrænsning


I. Materielt anvendelsesområde


Denne garanti gælder udelukkende for DURABLE-artikler fra serien SHERPA® og VARIO® displaysystemer:

II. Territorialt anvendelsesområde

Garantien gælder udelukkende i Den Europæiske Union og gælder derfor kun for SHERPA®- og VARIO®-panelsystemer, der er købt i Den Europæiske Union.


III. Subject matter of the guarantee

1.    DURABLE yder sine kunder af SHERPA®- og VARIO®-skærmsystemerne en producentgaranti på disse artiklers ubegrænsede funktionalitet ud over det lovbestemte ansvar for mangler

2.    Denne producentgaranti er gyldig i 5 år fra købsdatoen (kvittering eller faktura)

3.    Inden for den bevilgede garantiperiode reparerer eller udskifter vi efter eget skøn de berørte artikler, hvis funktionalitet ikke længere er som angivet af DURABLE.

4.    Udskiftede genstande i SHERPA®- eller VARIO®-panelsystemer eller dele heraf bliver DURABLE's ejendom


5.    Ydede garantiserviceydelser forlænger hverken garantiperioden eller udløser en ny garantiperiode

6.    Garantikrav skal gøres gældende over for DURABLE umiddelbart efter, at man er blevet opmærksom på den begrænsede funktionalitet

7.    Denne garanti vil udelukkende blive behandlet af DURABLE. Tredjeparter er ikke bemyndiget til at afgive erklæringer på vegne af DURABLE inden for rammerne af denne garanti


III. Behandling af garantien


1.    Garantikrav skal gøres gældende over for DURABLE straks efter, at man har fået kendskab til den begrænsede funktionalitet

2.    Opbevar købsbeviset i hele garantiperioden


3.    Kontaktoplysninger i tilfælde af et garantikrav:


Kontakt venligst vores serviceafdeling

DURABLE
Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Customer Service
Westfalenstr. 77-79
58636 Iserlohn
Germany
Mail    service@durable.de
Phone:    +49 (0)2371 / 662 – 383

4.    Send venligst den returnerede vare sammen med det originale købsbevis efter samråd med vores serviceafdeling til følgende adresse med angivelse af det returnummer, du har modtaget:

    Returneringsadresse:

        DURABLE
        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
        Distribution Centre
        Grünlandweg 1-5
        58640 Iserlohn
        Germany


IV.    Udelukkelse af garanti

Et garantikrav er udelukket i tilfælde af skader som følge af:
  • ukorrekt håndtering,
  • naturlig slitage, overbelastning,
  • anvendelse af tilbehør/tilbehør/tillægsdele/tilbehør og plejemidler, der ikke er godkendt af producenten,
  • miljømæssige påvirkninger som f.eks. fugt, varme eller snavs,
  • manglende overholdelse af brugsanvisningen,
  • anvendelse af magt,
  • uautoriserede reparationsforsøg,
  • returnering i emballage, der ikke er sikker til transport.


V.    Garantiens anvendelsesområde

1.    Denne garanti tjener som det eneste retskrav mod DURABLE i tilfælde af defekte artikler (bortset fra krav som følge af produktansvar). Andre garantier, som specialiserede handelspartnere eventuelt yderligere yder til slutkunder, eller andre lovbestemte eller kontraktmæssige krav kan ikke gøres gældende over for DURABLE, medmindre DURABLE udtrykkeligt og skriftligt accepterer en sådan forpligtelse.


2.   DURABLE's garantiansvar er udelukkende begrænset til de ovenfor anførte forpligtelser. Yderligere krav, navnlig krav på følgeskader forårsaget af en defekt, indirekte skader og økonomiske tab, er udelukket i henhold til denne garanti, medmindre eventuelle krav er baseret på producentansvar i henhold til ufravigelig lovgivning.

VI.     Supplerende bestemmelser

1.    Ændringer i denne garantierklæring er kun mulige i skriftlig form

2.    Denne garanti behandles udelukkende af DURABLE. Tredjeparter er principielt ikke bemyndiget til at afgive erklæringer på vegne af DURABLE inden for rammerne af denne garanti.

3.    Opfyldelsessted og værneting for alle tvister i forbindelse med denne garantierklæring er Iserlohn.

4.    Tysk lov finder anvendelse.


January 2022