Garanti for Skærmholder

Generelle bestemmelser

Vores skærmholdere produceres, kontrolleres og pakkes med stor omhu.

Hvis der alligevel skulle være fejl på et monitorholder-system, kan DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ("DURABLE") giver dig en separat garanti.

Desuden har du ret til dine lovbestemte garantirettigheder uden begrænsning.


I. Materielt anvendelsesområde

Garantien gælder udelukkende for følgende DURABLE-produkter:

508323    Skærmholder Pro arm til 1 skærm, skrivebordsklemme
508423    Skærmholder Pro arm til 1 skærm, skrivebordsklemme
508523    Skærmholder Pro til 2 skærme, skrivebords fastgørelse
508623    Skærmholder Pro til 2 skærme, skrivebordsklemme
508723    Skærmholder Pro til 1 skærm og 1 tablet, skrivebordsklemme
508823    Skærmholder Pro til 1 skærm og 1 tablet, fastgørelse med skruetvingebeslag

508923    Skærmholder Pro til 1 skærm, vægmontering

509023    Skærmholder Pro-arm til 1 skærm, vægmontering


II. Territorialt anvendelsesområde

Garantien gælder udelukkende i Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dækker derfor kun Skærmholder systemer, der er købt i Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige.


III.  Genstand for garantien

  1. DURABLE yder sine kunder, der anvender skærmophængssystemet, en producentgaranti, der går ud over det lovbestemte ansvar for mangler, for denne artikels ubegrænsede funktionalitet.
  2. Denne producentgaranti gælder i 10 år efter købsdatoen (kvittering eller faktura).
  3. Inden for den bevilgede garantiperiode reparerer eller udskifter vi de berørte artikler, som ikke længere fungerer som fastsat af Durable.
  4. Udskiftede skærmophængssystemer eller dele heraf bliver DURABLE's ejendom.
  5. Serviceydelser, der leveres under garantien, hverken forlænger garantiperioden eller indleder en ny garantiperiode.
  6. Garantikrav skal straks gøres gældende over for DURABLE, så snart den begrænsede funktionalitet er opdaget.
  7. Denne garanti skal udelukkende behandles af DURABLE. Tredjeparter må principielt ikke afgive erklæringer på DURABLEs vegne inden for rammerne af denne garanti.

IV. Behandling af garantien

1. Garantikrav skal straks gøres gældende over for DURABLE, så snart den begrænsede funktionalitet er opdaget.

2. Opbevar venligst købsbeviset i garantiperioden.

3. Kontaktoplysninger til garantien:

Kontakt venligst vores serviceafdeling:

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Kundenservice (Customer service)
    Westfalenstr. 77-79
    58636 Iserlohn, Germany

    Email:   service@durable.de

    Tel.:    +49 (0)2371 / 662 - 343

4. Send den defekte vare sammen med det originale købsbevis efter aftale med vores serviceafdeling til følgende adresse med angivelse af det produktreturnummer, som du har modtaget fra os:

Returadresse:

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Distributionszentrum (Distribution centre)
    Grünlandweg 1-5
    58640 Iserlohn, Germany

V. Udelukkelse af garantien

Et garantikrav er udelukket i tilfælde af skader, der er forårsaget af:

•    ukorrekt brug,
•    naturlig forringelse, slitage, overbelastning,
•    anvendelse af tilbehør/supplerende dele/tilføjede dele og plejemidler, som ikke er godkendt af producenten,
•    miljømæssige faktorer som f.eks. fugt, varme eller snavs,
•    manglende overholdelse af brugsanvisningen,
•    anvendelse af vold,
•    egne forsøg på at reparere,
•    returnering i emballage, der er uegnet til transport.

VI. Omfanget af garantien

1. Denne garanti tjener som det eneste retsmiddel over for DURABLE i tilfælde af defekte produkter (bortset fra krav baseret på produktansvar). Andre garantier, som eventuelt yderligere ydes til slutkunder af specialforhandlere eller andre lovbestemte eller kontraktmæssige krav, kan ikke gøres gældende over for DURABLE, medmindre DURABLE udtrykkeligt og skriftligt accepterer en sådan forpligtelse.


2. DURABLE's garantiansvar er udelukkende begrænset til de ovenfor nævnte forpligtelser. Videregående krav, navnlig krav på følgeskader, indirekte skader og økonomiske tab, er udelukket inden for rammerne af denne garanti, for så vidt som eventuelle krav ikke er baseret på et producentansvar i henhold til tvingende lovgivning.


VII. Supplerende bestemmelser

1. Ændringer af denne garanti er kun mulige skriftligt.

2. Denne garanti skal udelukkende behandles af DURABLE. Tredjeparter må principielt ikke afgive erklæringer på DURABLEs vegne inden for rammerne af denne garanti.

3. Opfyldelsessted og værneting for alle tvister på grundlag af denne garanti er Iserlohn, Tyskland.

4. Tysk lov finder anvendelse.