Hvad betyder bæredygtighed for DURABLE?

Vi har en holistisk tilgang til bæredygtighed. For at kunne leve op til vores miljømæssige, økonomiske og sociale ansvar har vi brug for en fint afbalanceret, langsigtet strategi, der gennemføres konsekvent.

Visioner, ansvarlighed over for vores miljø og et humant samfund præger den stil for succes, som vi tager os selv som forbillede. Bæredygtig forretning og socialt engagement er tæt forbundet med hinanden hos DURABLE. Vi ser brugen af højkvalitetsmaterialer af lang levetid og genanvendelige materialer som en af vores topprioriteter. Størst mulig forebyggelse af affald og energibesparelser i produktionsprocesserne er ting, som vi hver dag praktiserer i praksis. Målrettet styrkelse af regionen, støtte til alle vores medarbejdere og engagement i sociale projekter er også væsentlige komponenter i vores virksomhed.
Bevidst bæredygtig handling sker på alle niveauer i vores samfund. Som virksomhed er det vores erklærede mål at drive forretning på en måde, der er miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvarlig. Det gør vi for at leve op til vores ansvar over for samfundet.

Bæredygtighed i virksomheden

Vores verden kan kun opfylde de 17 SDG'er i Agenda 2030, hvis hver enkelt af os bidrager til en bæredygtig miljømæssig, økonomisk og social udvikling. Det gælder også DURABLE og alle dets medarbejdere.
Vi fokuserer på bæredygtig, moderne energiproduktion og -anvendelse for at spille vores rolle i energiomstillingen og klimabeskyttelsen. I produktionen har vi også et stærkt fokus på en velfungerende cirkulær økonomi. Vores virksomhed lægger fundamentet for en bedre fremtid ved at lægge stor vægt på erhvervsuddannelser af høj kvalitet og også ved at støtte internationale projekter, der fremmer lige muligheder inden for uddannelse.


Vi arbejder hårdt for at blive klimaneutrale

Durables tyske aktiviteter er certificeret som klimaneutral virksomhed siden 1. februar 2023. Ud over undgåelse og reduktion er denne udligning af CO2-emissioner et vigtigt skridt i den helhedsorienterede klimabeskyttelse.

Bæredygtig på tværs af alle forretningsafdelinger

Vores opmærksomme, ansvarlige tilgang er synlig på alle områder af virksomheden. Bæredygtighed begynder med produktideer. For at vores brand kan få succes, skal vores design, materialer og produktionsprocesser fremme langvarig brug og en cirkulær økonomi.

Blue Angel - et segl, der er gennemsyret af traditioner

DURABLE og dets produkter har altid haft en forpligtelse til kvalitet, som danner grundlaget for vores bæredygtighedsstrategi: Vi fremstiller produkter af høj kvalitet med et klassisk design, som er beregnet til mange års brug.

Social bæredygtighed hos DURABLE

En virksomhed er kun lige så god som dens medarbejdere. Derfor fokuserer vi på mennesker hos DURABLE. Vi lægger vægt på knowhow, motivation og holdånd. En succesfuld forretning involverer altid viden og færdigheder.

Bæredygtige miljømål

Som virksomhed har vi et stort ansvar for vores nærmiljø. Vi er bevidste om dette ansvar og investerer derfor målrettet i naturbeskyttelsesinitiativer. Gennem vores handlinger sigter vi også mod at øge vores medarbejderes bevidsthed om dette emne og tilskynde til deres eget initiativ.