Vi er CO2-neutrale

Vores CO2-fodaftryk

Vores virksomheds CO2-fodaftryk, beregnet sammen med ClimatePartner, beløber sig til  5,242 t CO2

Hvad betyder CO2-neutralitet?


Virksomheders CO2-neutralitet omfatter direkte emissioner forårsaget inden for virksomheden, f.eks. el- og varmeproduktion, bilpark, flygtige gasser og indirekte emissioner fra købt energi, forretningsrejser og medarbejdernes rejser.

Virksomheder er CO2-neutrale, hvis deres beregnede CO2-emissioner er blevet udlignet ved at støtte internationalt anerkendte klimabeskyttelsesprojekter. Ud over undgåelse og reduktion er denne modregning af CO2-emissioner et vigtigt skridt i en holistisk klimabeskyttelse.


Indirekte emissioner, der opstår uden for virksomheden i forbindelse med produktion af råmaterialer og mellemprodukter, ekstern logistik og brug og bortskaffelse af produkter eller andre processer, er ikke omfattet af klimaneutralitet.

Hvad er et klimabeskyttelsesprojekt?


Klimabeskyttelsesprojekter viser, at der spares drivhusgasser, og de yder et vigtigt bidrag til bekæmpelse af den globale opvarmning. Desuden fremmer de en bæredygtig udvikling i projektlandene, f.eks. ved at forbedre forsyningen af rent drikkevand, udbygge den lokale infrastruktur, skabe arbejdspladser eller beskytte biodiversiteten.

FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) er et globalt anerkendt benchmark til måling af disse positive virkninger. Målene omfatter bl.a. bekæmpelse af fattigdom og sult, fremme af muligheder for livslang læring for alle og verdensomspændende distribution af ren og billig energi.