Bæredygtig på tværs af alle forretningsafdelinger

Vores opmærksomme og ansvarlige tilgang er synlig på alle områder af virksomheden. Bæredygtighed begynder med produktideer. For at vores brand kan få succes, skal vores design, materialer og produktionsprocesser fremme langvarig brug og en cirkulær økonomi.

Vi er nødt til at optimere processerne i vores produktion og indføre yderligere KPI'er. Moderne standarder for affaldssortering er nu en selvfølge. For blot at give et enkelt eksempel genbruger vi en større del af vores affald i produktionen, og procentdelen stiger fortsat år for år hos DURABLE. Vi fokuserer også på at drive vores maskiner ved fuld kapacitet for at minimere vores energiforbrug. Vi genererer en del af den energi, vi bruger. Solpanelerne på tagene af vores bygninger dækker et areal på mere end 3.500 m2 , og vi planlægger at udvide dem. Nogle af vores firmabiler kører på elektricitet. I 2019 investerede vi massivt i et nyt produktionsanlæg i Kamen. Her har vi installeret topmoderne belysning og opvarmning. Lavt energiforbrug, naturligvis!

Kulstofneutral forsendelse

En af de største bidragydere til klimaforandringer er CO2-emissioner. Det kræver en stor indsats at reducere emissionerne. Derfor har DURABLE indgået et partnerskab med logistikvirksomheden GLS for at sikre, at alle forsendelser fra vores distributionscenter er CO2-neutrale. Vi tager forskellige skridt til at reducere og udligne vores emissioner - f.eks. ved at bruge elbiler, men også ved at sponsorere skovrejsningsprojekter.
Lige fra starten bestræber vi os på at bruge emballagen så omhyggeligt som muligt og undgå unødvendige emballagematerialer. Her fokuserer vi på at optimere vores tilgang og anvende flere genbrugte eller genanvendelige emballagematerialer.

Genbrug af elektronisk affald

Kun nogle få af produkterne i DURABLEs portefølje drives af elektricitet. Et af dem er LUCTRA LED-belysningsserien. Vores primære fokus i produktudvikling og produktion er at sikre, at de enkelte komponenter let kan adskilles. Dette gør det muligt for kunderne at bortskaffe dem korrekt og genbruge de enkelte komponenter ved afslutningen af produktets livscyklus.

Kontorer: Affaldet ledes tilbage i kredsløbet

I Tyskland produceres der hvert år millioner af tons affald - både i erhvervslivet og industrien og på kontorer. I dag kan stort set alt affald genbruges og ledes tilbage i det økonomiske kredsløb. Men for at dette kan ske, skal de forskellige affaldstyper indsamles og sorteres omhyggeligt. Her er vores økonomis kredsløbsprincip baseret på den genanvendelse af stoffer, der finder sted i naturen, idet man forsøger at genanvende stofferne til genbrug så længe som muligt og på en måde, der giver mening både økologisk og socialt set. Det centrale er her at sikre, at affaldet indsamles og adskilles i forskellige grupper af genanvendelige materialer. Det er sådan, DURABLE ønsker at arbejde. På alle vores anlæg indsamler og sorterer vi vores affald i overensstemmelse med principperne for cirkulær økonomi og loven om affaldsforebyggelse og -forvaltning. Vi forsøger ikke blot at reducere den mængde affald, vi genererer, men vi sorterer også konsekvent vores affald for at adskille papir, glas, metal, plast og organisk affald.